TÜRK TARİHİNİN EN BÜYÜK 11 SAVAŞI

1. Baideng Muharebesi (At Rengi Kuşatması) M.Ö. 200

Baideng Muharebesi (At Rengi Kuşatması) M.Ö. 200
Baideng Savaşı bir kışkırtma taktiğine dayanıyordu. Çin’in kuzey savunmasındaki en önemli nokta olan Mai Kalesi’ni kuşattıktan sonra imparator Liu-Pang Gao-Zu’yu üzerine çekmeyi hedefleyen Mete Han amacına ulaşmıştı. Çin ordusunun harekete geçmesiyle birlikte Hun ordusu da yağmacı izlenimi yaratıp kendisini dağlara kadar takip ettirdi. Çin hükümdarı büyük bir tuzağa düştüğünün farkında değildi.
 Yüksek dağlarda Hun ordusunun peşinde düşen Çin piyadeleri ise bu duruma alışkın değildi. Parmakları donma noktasına gelen Çin okçuları artık savaşamaz hale gelmişti. Mete Han’ın kurduğu tuzağın ilk aşaması işe yaramıştı.Geri çekilmesine devam ederken Çin ordusunu tuzağa düşüren Mete Han aniden karşı saldırıya geçmiş ve tuzağın ikinci aşamasını başlatmıştı. Hiç beklenmeyen bu hamle karşısında Çin ordusu geri çekilmiş ve kuzeydeki Mai Kalesi’ne sığınmıştı.Mai Kalesi’nin 4 koldan kuşatan Mete Han birliklerini at rengine göre konuşlandırmıştı. Beyaz atlar batı tarafında, kır atlar doğuda, siyah atlar kuzeyde ve doru atlar ise güney tarafındadır. Bu yüzden tarihte ‘At Rengi Kuşatması’ olarak da bilinmektedir. Ve büyük bir zafer kazanılmıştır.

2.Katalon Savaşı M.S. 451

2.Katalon Savaşı M.S. 451
Avrupanın en çok korktuğu komutanlardan olan Attila hükümdarı olduğu Hun İmparatormuğu ile Batı Roma İmparatorluğunun üzerine yürümüş ve savaşı kazanmıştır. O dönemin en kanlı savaşlarından biri olan ve tarihte Katalon Savaşı olarak geçen bu savaş 20 Haziran 451 yılında meydana gelmiştir.

3.Talas Muharebesi - M.S. 751

3.Talas Muharebesi - M.S. 751
Talas Muharebesi, 751 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları içindeki Talas Nehri civarında, Abbâsîler ve müttefiki olan Karluklar ile Çinliler arasında yapılan ve 5 gün süren muharebe. Çin ordusunun yenilgisi ile sonuçlanan muharebe gerek Çin, gerekse türk ve İslam tarihi açısından önemlidir. Bu savaşneticesinde Müslümanlıkla tanışan Türkler boy boy islama geçmişlerdir.

4.Malazgirt Meydan Muharebesi - M.S. 1071

4.Malazgirt Meydan Muharebesi - M.S. 1071
Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru 4. Romen Diyojen arasında meydana gelmiş bir savaştır. Savaşı Alparsalan kazanmış ve bu savayın neticesinde Türklerin Anadolu ya girişinin kapıları açılmıştır.

5.Ayn Calut Muharebesi - M.S. 1260

5.Ayn Calut Muharebesi - M.S. 1260
Aybars, civanmert mücahitlerin gözlerine baktı. Gözlerindeki tedirginliği görebiliyordu. İçlerinden bazı emirler fitne ve fesat tohumları saçıyor, savaşmaktan çekindikleri için ordunun kuvve-i maneviyesini bozuyordu. Bir şeyler söylemeliydi, bir şeyler… İslamiyet bir dönüm noktasını yaşıyordu. Eğer İslam ordusu bu çapulculara yenilirse, Kâbe’ye doğru Ebrehe’nin ordusu tekrar harekete geçecekti. Akça’nın üzerinde ordunun en önünde sağ ve sol cenahlara at koşturarak dikkatlerini çekti. Sonra herkesin dikkatini çektiğine tatmin olunca duraladı. Başını oynattı hafifçe, sözcükleri tekrarladı içinden “Bismillah” diyerek önce Allah’a sonra kelimelere sarıldı.
“Ey Müslüman emirleri! Ey Mücahitler! Yıllardır Beytü’l Malin ekmeğini yiyorsunuz ve şimdi de görmekteyim savaştan geri durmak isteyenler var. Ben işte buradayım. Hepiniz terk etseniz de ben küffara karşı geri durmayacağım. Savaşmak isteyenler Allah için benimle gelsin. Kim savaşmak istemezse de o evine sıcak yatağına, kadınlarına dönsün. Tabi bu savaştan sonra geriye bir şey bırakırlarsa… Allah hepimizi görmektedir. Müslümanların vebali geride kalanların boynunadır. ALLAHUEKBER!” diyerek sözlerine noktayı koyarken atını mahmuzlayıp yalın kılıç küffarın üzerine hücum etti. Ardından tüm ordu Allah! Allah! nidalarıyla ardından.
Önlerinde güneş gökyüzünde kapanarak bulutlara gömülüyordu. Ne günün geçtiğini ne açlığı ne de susuzluğu hissediyordu. Başka bir zamana ait başka bir güç dolduruyordu içini. Onu insan türüne yabancılaştıran bir güç…

6.Ankara Muharebesi - M.S. 1402

6.Ankara Muharebesi - M.S. 1402
Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankaranın Çubuk Ovasında meydana gelmiş bir savaştır. Savaşı Timur kazanmış ve bu sebeple Osmanlı da savaştan sonra 1413 kadar padişah geçmemiş ve bu döneme fetret dönemi adı verilmiştir.

7.İstanbul'un Fethi - M.S. 1453

7.İstanbul'un Fethi - M.S. 1453
Daha önce birçok defa kuşatılan o dönemde bilinen adıyla Konstantiniyye şehrini Fatih Sultan Mehmet Han feth etmek istiyordu. Zamanında Roma İmparatorluğundan ayrılan ve ilerleyen zamanda Bizans olarak anılan imparatorluğun son kalesi olarak burası kalmıştı. 1453 yılında Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul u kuşattı. Çok çetin bir savaşın ardından İstanbul'u feth etti. Bu savaş sonunda Bizans İmparatorluğu yıkıldı ve tarih sahnesinden silindi.

8.Ridaniye Muharebesi - M.S. 1517

8.Ridaniye Muharebesi - M.S. 1517
Ridaniye Muharebesi, 22 Ocak 1517 yılında Osmanlı Devleti ile Memlûk Sultanlığı arasında geçen muharebedir. Muharebeyi I. Selim komutasındaki Osmanlı ordusu kazanmıştır. Bu savaş nihayetinde Halifelik Osmanlı Devletine geçmiştir. Halifeliğin Osmanlı Devletini geçmesi neticesi İslam Aleminde önemli bir yer edinmiştir.

9.II. Viyana Kuşatması - M.S. 1683

9.II. Viyana Kuşatması - M.S. 1683
1683 yılında IV. Mehmet'in Osmanlı Devletinin sınırlarını ileriye taşıyarak müslümanlığı avrupaya yayma düşüncesi üzerine, alınması gerek olan Viyanayı fetih için meydana gelmiş savaştır. SavaşOsmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü arasında meydana gelmiştir. Netice olarak Osmanlı Devleti Viyanayı feth edememiş ve geri çekilmek durumunda kalmıştır. Savaşın sonunda Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiştir.

10.Çanakkale Savaşı - M.S. 1915-16

10.Çanakkale Savaşı - M.S. 1915-16
Çanakkale Savaşı, 1. dünya Savaşı sırasında Çanakkale de İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında meydana gelmiştir. Savaşta Denizden ve karadan muharebe meydana gelmiştir. Bu sebeple dünya tarihinde ilklerdendir.

11.Sakarya Meydan Muharebesi - M. S. 1921

11.Sakarya Meydan Muharebesi - M. S. 1921
Türk ordusu, Mustafa Kemal’in ince düşüncesi ile hazırlandı ve 10 Eylül tarihinde yapılan atak ile Yunan ordusunun toparlanıp; savunmaya geçmesi engellenmiş oldu. 10 Eylül tarihi içerisinde Türk ordusu, Çal Dağı’nı geri aldı ve bu geri alınan ilk toprak oldu. 10 eylülde başlayan bu taarruz 13 eylüle kadar sürerek; Yunan ordularının oldukça büyük bir alanda geri çekilmesi sağlanmış oldu.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.